Voivatko asiantuntijamme auttaa teitä?

Tuote- ja palvelukonseptit asiakasta kiinnostavaan pakettiin? Uudenlaisia ideoita tuotteistukseen ja myyntiin? Millaisia käyttökokemuksia asiakkailla on? Tutkimme, ideoimme ja rakennamme uudenlaisia konsepteja ja palvelumalleja.

Konseptointi ja edustukset

Autamme uusien tuote- ja palvelukonseptien luomisessa. Vahvuutemme on ennakkoluuloton luovuus, jossa yhdistämme eri alojen hyviä käytäntöjä uusilla tavoilla. Pystymme myös kehittämään taitoja ja prosesseja, joilla luodaan uusia konsepteja. Uudet konseptit syntyvät aina aktiivisella ja systemaattisella työllä.

Palveluratkaisut

Millainen malli sopii uusia palveluratkaisuja hankittaessa? Investoidaanko omaan palvelimeen vai pilvipalveluun? Verkkokauppa? Tietoturva? Miten mobiliteettia hyödynnetään? Autamme sopivien palvelumallien löytämisessä ja hankintojen mitoittamisessa. Olemme itsenäinen toimija, joten emme tarjoa yhtä ja samaa ratkaisua kaikille, vaan etsimme asiakkaan tarpeita vastaavat palvelut ja tuotteet. Lisäksi olemme apuna hankinnan kaikissa vaiheissa.

Tuotteistus ja myynti

Loistava idea palvelusta tai tuotteesta ei tee siitä välttämättä helposti myytävää. Autamme paketoimaan tuotteet helpommin myytäviksi kokonaisuuksiksi, myös eri kulttuuri- ja kieliympäristöihin. Tuotteistamisessa on huomioitava kustannukset, laatu ja loppuasiakkaiden tarpeet. Sopimuksen mukaan tartumme puhelimeen ja alamme myyntityöhön.

Ideointi- ja innovointipalvelut

Uusia ideoita ei synny pelkästään sattumanvaraisen inspiraation tuloksena. Innovointia voi tehdä vaihe vaiheelta määrätietoisesti ja ammattimaisesti. Tutkimme, ideoimme ja rakennamme prototyyppejä, konsepteja ja palvelumalleja, joita testaamme ja iteroimme käyttäen ketteriä menetelmiä. Asiakkaalle tämä näkyy esimerkiksi työpajoina ja aivoriihinä, mutta erityisesti toimivana lopputuloksena.

Projektisuunnittelu ja -johtaminen

Kun tarvitsette pätevää projektipäällikköä kertaluontoiseen hankkeeseen, pystymme tarjoamaan useita vaihtoehtoja omasta asiantuntijajoukostamme tai vaihtoehtoisesti etsimme juuri oikeanlaisen osaajan. Haluamme auttaa etenkin niitä yrityksiä, joka eivät toimi tietotekniikan alalla, mutta hyödyntävät tai haluaisivat hyödyntää tehokkaasti tietoteknisiä ratkaisuja.

Käyttökokemus

Käyttökokemuksella tarkoitetaan tuotteen tai palvelun käytettävyyttä, turvallisuutta, käytön miellyttävyyttä ja sosiaalista ulottuvuutta. Asiantuntijamme kartoittavat ja mittaavat olemassa olevan järjestelmän käyttökokemuksen, minkä jälkeen teemme toimenpidesuosituksia. Käytämme menetelminä käytettävyystestejä, asiantuntija-arvioita, osallistuvaa havainnointia sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluita. Selvitysten jälkeen kuulette, mitä kuluttaja tai asiakas palvelusta oikeasti ajattelee.

Käyttöliittymät ja graafinen suunnittelu

Hyvätkin tekniset ratkaisut ja palvelumallit hukkuvat huonoon visuaaliseen ulkoasuun ja käyttökokemukseen. Huomioimme eri käyttäjien tarpeet ja tuotamme asiakkaan odotuksia vastaavat toimivat, helppokäyttöiset ja houkuttelevat käyttöliittymät. Kokenut tiimimme on tehnyt käyttöliittymiä mobiililaitteista näyttöpalveluihin ja yksittäisistä sovelluksista verkkopalveluihin. Testaamme suunnitellut palvelut ja tuotteet käytettävyystesteillä eri vaiheissa, joten niistä saadaan heti käyttökokemuksia.

Miksi Karzasol?

Asiakaslähtöisyys

Ymmärrämme että tietotekniikka on osalle lähinnä liiketoimintaa tukeva prosessi tai palvelu, ei toiminnan päämäärä. Tekniikka ei määritä toimintamme ehtoja, vaan asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet. Perehdymme tarkoituksenmukaisesti asiakkaidemme liiketoiminnan ytimeen, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme juuri oikeita liiketoimintaa tukevia ja kehittäviä ratkaisuja.

Sinä valitset polun – me tarjoamme kartan ja avaamme portit!

Palveluhenkisyys

Olemme hyvin tavoitettavissa, kanssamme on helppo ja mukava työskennellä. Tarjoamme asiakkaillemme dynaamisen, joustavan ja yrittäjä henkisen toimintamallin. Se mitä me emme osaa, tiedä tai pysty, me hankimme sen tiedon tai palvelun asiakkaalle laajasta kumppaniverkostostamme – kokonaispalvelu!

Osaaminen

Tuottamamme palvelut ovat laite- ja ohjelmistoriippumattomia.  Emme ole riippuvaisia tietyistä teknologia ratkaisuista, malleista tai menetelmistä, vaan toteutamme palvelumme aina tilanteen kannalta optimaalisilla malleilla ja menetelmillä. Huomioimme myös että toteutus on ylläpidettävissä ja skaalautuva. Meillä on laajaa ja moniulotteista kokemusta ICT:stä ja sen soveltamisesta, sekä näitä tukeva liiketoimintalähtöinen ajattelu- ja toimintamalli.